Leipomot ovat olleet osa ihmiskunnan historiaa ammoisista ajoista lähtien. Ruoka on elinehto ihmiskunnalle ja sen myötä erilaiset ruoat ja leipomukset ovat muokkautuneet, kun ihmiset ovat tahtoneet lautaselleen välillä vaihtelua perinteiseen tai totuttuun. Köyhät olot ovat olleet tietenkin isona vaikuttavana tekijänä sen suhteen, minkälaisia ruokia ja leipomuksia on ollut varaa valmistaa. Historian saatossa tärkeää on ollut myös omavaraisuus ja ruokien sekä leipomusten valmistaminen omista, itse kasvatetuista raaka-aineista. 

Minkälaiselta näyttää leipomisen historia? Minkälaisia erilaisia tuotteita leipomoissa on valmistettu ennen vanhaan? Ovatko tuotteet samanlaisia tai samantyylisiä kuin nykyään, vai onko kenties havaittavissa isoja kehityksiä tyylisuuntien suhteen. 

Tapiolanleipomo.fi kertoo leipomisen historiasta, nykypäivästä, valmistettavisa suolaisista sekä makeista herkuista ja muuhun siihen liittyvästä.

Leipomoiden historiaa

Leipomo on paikka, joka tuottaa sekä myy yleensä jauhopohjaisia tuotteita, jotka valmistetaan uunissa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi leivät, keksit, kakut, pasteijat ja piiraat. Useat leipomot toimivat tätä nykyä myös kahviloina ja tarjoavat leipomuksien lisäksi kahvia sekä muita virvokkeita. 

Leipomoiden historia juontaa juurensa tuhansien vuosien päähän. Leipominen on saanut lähtönsä aikaisesta antiikin Roomasta. Roomalaiset rakastivat hyvin paljon leivottuja tuotteita ja niitä käytettiin lähinnä erityistapauksissa, kuten syntymäpäivillä sekä häissä. Leipominen saavutti erityisen paljon huomiota, ja leipomuksille oli niin paljon kysyntää, että leipojan ammatti sai alkunsa.

Leipojille tarvetta

Leipojia tarvittiin yhä enemmän ja enemmän ja nämä ammatinharjoittajat toimivat alussa lähinnä kotoa pitäen. Leipojat valmistivat herkkuja kotiuuneissaan ja kyseessä oli todellista lähiruokaa. Leipojat jauhoivat itse jauhot omilla myllyillään ja käyttivät näitä tämän jälkeen leivonnassa. Alkuaikoina valmistettiin lähinnä leipää sekä yksinkertaisia herkkuja, joita leipojat möivät kadulla. 

Katumyynti levisi Roomasta Saksaan sekä Iso-Britanniaan ja tästä yhä eteenpäin. Ostovoiman kasvaessa tuli tarve luoda järjestellympi systeemi leivonnaisten myymiseen, jotta tuotteet saatiin toimitettua kaikille niitä haluaville kotitalouksille. leipomo

Ensimmäinen ulkoilmaleipomo rakentui Pariisiin. Tämän tarkoituksena oli tarjota tuoreita leivonnaisia ihmisille, jotka pystyivät itse hakemaan ja ostamaan tarvimansa tuotteet paikan päältä. Tämä idea lähti leviämään ympäri maailman ja nykyään leipomoita löytyy joka nurkalta. Jo aikaisin historiassa leipomoita pidettiin paikkoina, joihin ihmiset pystyivät kerääntymään yhteen sekä viettämään aikaa toistensa seurassa. 

Koneiden käyttö leivonnassa

Pian leivonnassa alettiin käyttämään myös koneita, joilla prosessia saatiin yksinkertaistettua ja ennen kaikkea nopeutettua. Kasvavan tarpeen myötä tuotteita oli tarve valmistaa yhä nopeammin. Ensimmäinen leivonnassa käytetty automoitu kone nähtiin vuonna 1928 Yhdysvalloissa. Kyseessä oli automointi, joka leikkasi leipää valmiiksi paloiksi. Tämä nopeutti prosessia, mutta toisen maailmansodan myötä kyseisten koneiden valmistus jouduttiin lopettamaan. Sodassa tarvittiin kaikki mahdollinen metalli, eikä sitä jäänyt enää yli leivontatarpeisiin. 

Sota vaikutti hyvin paljon leivontaan ja sodan päätyttyä monet leivontataidot olivat unohtuneet ja osittain jopa kadonneet. Tämä kuitenkin johti siihen, että leivonnassa alettiin käyttää uusia tyylejä ja taikinan sekaan laitettiin muun muassa kemikaaleja ja leivonnassa alettiin käyttää uusia tekniikoita. Vanhat leivontatyylit jäivät suurilta osin historiaan uusien tekiinoiden vallatessa alaa. Vanhat metodit nähtiin epäkäytännöllisinä ja tarpeettomina sekä taloudellisesti kannattamattomina, jonka seurauksena uudet tekniikat kasvattivat entisestään suosiotaan. 

Sodan jälkeen leivonta-ala on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan ja leivonnaisten suosio on kasvanut jatkuvasti kuluttajien keskuudessa. Nykyään leivonta tapahtuu nopeasti erilaisten koneiden avulla. Siitä huolimatta ala kehittyy jatkuvasti, sillä uusia reseptejä ja leivontatyylejä nousee esille ja ihmisten makutottumukset muuttuvat.

Leipomoiden tuotteet

Leipomoiden olemassaolon tarkoitus on tarjota asiakkaille tuoreita sekä maittavia leivonnaisia. Kyseisiä tuotteita saa ostettua myös kauppojen hyllyiltä tätä nykyä, mutta leivonnaisiin keskittyvästä yrityksestä tuotteet saa varmimmin aina tuoreena. 

Jotta asiakkaille voidaan tarjota tuoreita tuotteita, on tärkeää panostaa raaka-aineisiin. Jos raaka-aineet eivät ole laadukkaita tai osa niistä on niin sanotusti nähnyt jo parhaat päivänsä, ei voi olettaa, että lopputuloskaan on laadukas. Hyvä leipuri valitsee raaka-aineensa huolella, ja varmistaa että ne ovat tuoreita, jotta tuoreus ja maukkaus siirtyy lopulliseen tuotteeseen saakka. 

Tuotteet

Leipomoiden tarjonta keskittyi aikaisemmin lähinnä leipiin sekä yksinkertaisiin leivoksiin ja niitä syötiin pääasiassa erikoistapauksissa. Tämän jälkeen leivonnaisten kirjo on kasvanut valtavasti ja tarjolla on tätä nykyä mitä monipuolisempia ja ihmeellisimpiä herkkuja. 

Leivonnaisten kirjoon kuuluu tätä nykyä hyvin laajasti sekä suolaisia että makeita herkkuja. Suolaisten herkkujen kirjoon kuuluu muun muassa leipiä, sämpylöitä, pasteijoita, piiraita, piirakoita sekä voileipäkakkuja. Makeiden herkkujen kirjosta löytyy puolestaan esimerkiksi pullia, pitkoja, täytekakkuja, kuivakakkuja, juustokakkuja, keksejä sekä torttuja. leipomo

Näiden lisäksi olemassa olevat reseptit päivittyvät ja elintarviketeollisuus keksii uudenlaisia tuotteita. Näiden myötä ohjeet ja leipominen päivittyvät jatkuvasti ja uusia tyylejä löydetään varmasti viikoittain. 

Leipomoalan trendit

Leipomoala mukailee hyvin pitkälti maailmalla vallitsevia trendejä, josta leivonnaisiin ja herkkuihin otetaan vaikutteita. Fitness-trendi on vaikuttanut maailmalla jo pitkään ja tämä on ollut havaittavissa myös leivonnassa. Tarjolla on paljon vähäkalorisia sekä vähärasvaisia vaihtoehtoja niin suolaisten kuin makeidenkin leivonnaisten puolella. Myös karppaus sekä raaka-ruokatrendi ovat tuoneet omat vivahteensa leivontaan. Esimerkiksi raaka-kakut sekä muutaman ainesosan vaativat leivonnaiset ovat olleet tapetilla viime aikoina. Osittain kyse on siitä, että ihmiset eivät ole enää yhtä innokkaita leipomaan kuin ennen ja osittain asioita halutaan yksinkertaistaa. On mahdollista luoda aikaan herkullinen leivonnainen ilman, että siihen tarvitsee käyttää 30 erilaista ainesosaa.

Leipomoiden henkilöstö

Jotta asiakkaille saadaan tuotettua suun täydeltä herkkuja, vaatii se taidokasta sekä motivoitunutta henkilökuntaa. Samalla tavalla kuin muissakin ammateissa, tarvitaan leipomisessa ammattitaitoa sekä motivaatiota. Lisäksi pitää olla paljon halukkuutta oppia ja opiskella lisää, sillä leivonta-ala, kuten muutkin alat ovat jatkuvassa myllerryksessä. Jos haluaa pysyä pinnalla pitää pystyä vastaamaan kasvavaan kilpailuun sekä muuttuvaan kysyntään. Leivokset, joissa leipurin kädenjäljen ja rakkauden pystyy maistamaan, ovat asiakkaiden mielestä varmasti juuri niitä maukkaimpia leivoinnaisia.

Henkilöstö

Leivonnaisten valmistukseen tarvitaan erilaista henkilökuntaa, johon olennaisena osana kuuluu tietenkin itse leipuri. Leipuri vastaa leivonnasta, raaka-aineiden valinnasta sekä varmistaa laadun pysyvän samalla tasolla kuin aiemminkin. Jos kyseessä on pieni leipomo, voi leipuri pärjätä siellä yksinäänkin. Hyvin usein tilanne on kuitenkin se, että lisäkäsille on tarvetta. Leipurin apuna on yleensä apuleipureita, jotka yhdessaä valmistavat herkut asiakkaille. Yrityksen kannalta voi olla hyvä vaihtoehto panostaa erilaisilla taidoilla varustettuihin apuleipureihin. Näin yritys pystyy tarjoamaan hyvää laatua riippumatta siitä, haluaako asiakas täytekakkuja vai piirakoita. Toisaalta kaikkea ei tietenkään kannata tai edes pysty tekemään, joten on hyvä valita yksi suuntaus, johon leipomo keskittyy.

Leipureiden lisäksi tarvitaan myös siivoojia, jos leipureilla itsellä ei ole aikaa tai energiaa keittiön sekä sen välineiden siivoukseen. Yritys mitä luultavimmin elää tuotteidensa myynnillä, jonka takia jonkun täytyy pitää pitää huolta myös myymisestä sekä kirjanpidosta. Jos yritykseltä löytyy lisäksi kahvila leipomon ohesta, tulee jonkun huolehtia sen pyörittämisestä sekä asiakkaiden palvelemisesta. Yksinkertaiselta vaikuttava asia voikin loppupeleissä vaatia paljon suunnittelua sekä panostamista. 

Leipomoiden ohessa olevat kahvilat

Useiden leipomoiden toimeentulo on hyvin pitkälti riippuvainen yksityisasiakkaista. Leipomot voivat tarjota tuotteita myytäväksi pelkästään niin sanotusti tiskin takaa, jolloin asiakkaat sopivat leipurien kanssa tuotteiden noudot. Leipomo voi myös valita tarjoavansa tuotteita asiakkaille kahvilan tai kahvila/ravintolan merkeissä. Tällöin erillisiä aikatauluja ei tarvita, vaan asiakkaat voivat poiketa hakemaan tuotteita silloin, kun haluavat tai poiketa kahvin tai lounaan yhteydessä nauttimassa tuoreista herkuista. 

Kahvilan pitäminen vaatii leipureilta laskelmia sekä arviointeja sen mukaan, kuinka paljon mitäkin tuotetta tulee valmistaa päivittäin. Näin varmistetaan, että tuotteita on riittävästi tarjolla asiakkaille, mutta että niitä ei jäisi paljon ylimääräisiä. Kovinkaan monet eivät ole halukkaita ostamaan vanhoja tuotteita, vaan nimenomaan tuoreus on se, joka tuo ihmiset leipomoiden äärelle. Toki asiakkaana tulee myös ymmärtää se, ettei aina ole mahdollista saada mukaansa juuri haluamiaan tuotteita, vaan ne voi joutua tilaamaan ennakkoon. Näin on tilanne ainakin erityisempien tuotteiden kohdalla, kuten täytekakkujen sekä voileipäkakkujen suhteen. Jos asiakkaalla on myös tarkoitus saada iso määrä tiettyä tuotetta, kannattaa ja joutuu sen yleensä tilaamaan etukäteen.  

Leipomoiden yritysasiakkaat

Yksityisasiakkaiden lisäksi leivonnaisia voidaan tarjoa myöss yritysasiakkaille. Yritysasiakkaiden myötä myyntikanavat monipuolistuvat ja herkkuja pääsee maistelemaan yhä useampi ihminen. Yritysasiakkaina toimivat usein kahvilat, ravintolat sekä muun muassa ruokakaupat. Varsinkin aikaisin aamulla ruokakaupoissa vieraillessa voi tarjolla olla paikallisten leipomoiden tuotteita, joiden ihana, tuore tuoksu leijailee käytävillä.

Yritysasiakkaiden myötä asiakasmäärät kasvavat samoin kuin yrityksen tulot. Yritysasiakkaiden kautta on mahdollista saada lisää näkyvyyttä ja tätä kautta myös lisää asiakkaita. Toki kasvavat asiakasmäärät tarkoittavat lisää työtä ja volyymia, joka leipureilla tulee suunnitella huolellisesti etukäteen.  

Leipomoala

Leivonta on ollut osa ihmiskuntaa jo historian ammoisista ajoista lähtien ja sen suosio ei ole tuntunut hiipuvan juurikaan tähän päivään mennessä. Tämä ei ole tietenkään ihme, kun ottaa huomioon sen, että syöminen on jotain, mitä jokainen ihminen tarvitsee pysyäkseen hengissä. On hienoa, että omaan syömiseensä pystyy vaikuttamaan, eikä ole mikään pakko syödä samaa ruokaa päivästä toiseen. Tarjolla on paljon herkullisia suolaisia sekä makeita vaihtoehtoja, joiden joukosta jokaiselle löytyy varmasti jotakin, mistä itse pitää. 

Leipominen on hieno harrastus, josta nauttivat myös itse leipojan lisäksi hänen lähipiirissään olevat ihmiset. Yksi niin sanottuja leipomisen haittapuolia on ehkä juurikin se, että paljon leipovilla voi olla ongelmia saada syötyä kaikki leipomuksensa. Onneksi leivonnaisia voi aina lahjoittaa sekä vaikka myydä tuttaville, jotka ottavat varmasti ilolla herkkuja vastaan.  

Leipomot ja harrastukset

Leipominen on harrastuksena erinomainen, sillä kokkaus- ja leipomistaitoja tarvitsee elämän läpi. Omalla harrastuksella voi myös auttaa esimerkiksi sukulaisia ja tuttaviaan erilaisissa juhlissa tai siitä voi jossakin vaiheessa poikia jopa sivu- tai täystoiminen ammatti. Leipominen, kuten muutkin harrastukset vaativat kärsivällisyyttä ja myös rahallista panostusta. Raaka-aineet eivät ole ilmaisia, ja kuten todettua, niihin kannattaa panostaa, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman maukas. 

Leipomisesta pitäville henkilöille sopii kuin nenä päähän Baking Day Slot. Kyseessä on Magnet Gaming pelivalmistajan kasaama kolikkopeli, ja se on täynnä leivontamaailmaan sopivia symboleja! Pelirullilla pyörii kaulimia, kulhoja, kananmunia, voita, maitoa, hunajaa sekä muun muassa mansikoita. Kaikkea mitä leipurit herkkuihinsa tarvitsevat! Kyseisestä pelistä voi voittaa oikein muikean potin, jopa 120 000 euroa, jolla saakin leivottua herkkuja oikein olan takaa! 

Leipomo ja nettikasinot

Leipominen on yksi tapa harrastaa, mutta nykyään ovat yleistyneet myös nettikasinot. Nettikasinoilla on todella rentouttavaa, mutta samalla myös jännittävää seikkailla samalla, kun nauttii vaikka höyryävän kuumista, vasta leivotuista sämpylöistä. 

Nettikasinot ovat tulleet jäädäkseen ja tarjoavat pelaajille kasinopelien pyörteitä, kätevästi omalta kotisohvalta käsin. Nettikasinot tarjoavat pelaajille erilaisia kolikkopelejä, vedonlyöntiä, live-kasinopelejä, lottoa sekä muun muassa raaputusarpoja. Uusia pelejä ilmestyy jatkuvasti ja pelattava ei varmasti lopu missään vaiheessa kesken! Ongelmana voi olla enemminkin löytää itselle sopiva nettikasino sekä omat suosikkipelit. Onneksi internet on pullollaan sivustoja, jotka auttavat valinnassa ja aina voi vaihtaa, jos nykyinen nettikasino ei ole itseä miellyttävä.

Nettikasinoiden tulva

Kuten mainittua, on netti tätä nykyä pullollaan nettikasinoita, ja lisää ilmestyy jatkuvasti. Internetistä löytyy paljon sivustoja, jotka arvostelevat eri nettisivustoja muun muassa pelien sekä bonuksien mukaan, mutta etsivän työn voi aloittaa myös itse. leipomo

Liikkeelle kannattaa lähteä siitä, että miettii ja ottaa selville, mitkä pelit itseä kiinnostavat eniten. Ovatko ne esimerkiksi kolikkopelejä tai kenties live-kasinon pelit? Pikakasinot tarjoavat tänä päivänä hyvin laajasti pelejä aivan laidasta laitaan, mutta osa sivustoista keskittyy tarjoamaan tietynlaisia pelejä. Jos esimerkiksi pitää eniten liveruletista, kannattaa etsiä live-kasinopeleihin panostava nettikasino. 

Nettikasinoiden tarjoamat edut

Nettikasinot pyrkivät houkuttelemaan pelaajia sivustoilleen sekä myös varmistamaan, että pelaajat viihtyvät tehtyään päätöksensä. Tämän nettikasinot varmistavat antamalla uusille pelaajille sekä bonuksia että ilmaiskierroksia. Kyseiset, niin sanotut porkkanat pistävät pelaajien pelaamisen näppärästi käyntiin ja tuovat oman ilonsa esimerkiksi juuri ilmaiskierroksien muodossa. Mitä ilmaiskierrokset ja bonukset sitten käytännössä tarkoittavat?

Bonukset

Bonuksilla tarkoitetaan yleensä bonusrahaa. Bonusrahaa jaetaan yleensä pelaajille ensitalletuksen tuplauksella. Jos nettikasino esimerkiksi tarjoaa ensitalletuksesta bonusta 100 % 100 euroon saakka, saa pelaaja 100 euroa bonusrahaa tehdessään 100 euron talletuksen. Tällöin pelaamiseen on käytettävissä yhteensä 200 euroa rahaa. 

Bonusten suuruus vaihtelee nettikasinolta toiselle. Suurin osa kasinoista tarjoaa muutaman sadan euron verran bonusrahaa, mutta tarjolla on myös nettikasinoita, joissa potti kasvaa jopa tuhansiin euroihin. 

Ilmaiskierrokset

Ilmaiskierrokset jaetaan hyvin usein yhdessä bonusrahan kanssa. Ilmaiskierroksilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti ilmaisia kierroksia. Nettikasinot yleensä määrittelevät etukäteen, missä peleissä kyseisiä ilmaiskierroksia voi käyttää. Jos niitä ei ole määritelty, on ilmaiskierroksista saaduille voitoille asetettu yleensä voittokatto. Tällä tavalla nettikasino varmistaa, että se ei jää miinukselle tarjotessaan pelaajille ilmaiskierroksia tai muita etuja.

uudet kasinot

Pelaajille tarjotaan yleensä 10-200 ilmaiskierrosta, joskin tästä poikkeavia määriäkin on tarjolla. Ilmaiskierroksien ja bonusrahan suhteen on hyvä muistaa myös se, että niitä koskevat yleensä kierrätysvaatimukset. Nämä kierrätysvaatimukset vaihtelevat 0-60 välillä ja koskevat saatavia bonuksia tai esimerkiksi voittoja. Ennen bonuksien hyväksymistä on hyvä lukaista bonusehdot läpi, jotta tietää, mitä on odotettavissa.

uudet vedonlyöntibonukset

Muut nettikasinoiden tarjoamat edut

Bonusrahan sekä ilmaiskierroksien lisäksi nettikasinot voivat tarjota myös muunlaisia etuja. Näitä ovat muun muassa käteispalautukset sekä erilaiset vip-ohjelmat. Ilmaiskierroksien ja bonusrahan sekä muiden lisäksi tarjolla voi olla myös fyysisiä palkintoja, kuten lomamatkoja tai tavarapalkintoja erilaisten kampanjoiden yhteydessä. 

Löydä uusia kasinoita kasinoilmansuomenlisenssiä.com.

 Mikä on lempiherkkusi?